अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता दुसरी व तिसरी पाळी मान्यताप्राप्त संस्थांची यादी

अनुक्रमांक तपशील दस्तऐवज
1 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता दुसरी व तिसरी पाळी मान्यताप्राप्त ४२+२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची यादी डाउनलोड करा
2 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता दुसरी पाळी मान्यताप्राप्त १५ शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थांची यादी डाउनलोड करा