सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

 1. कर्ज मर्यादा - रु.50,000/- प्रती लाभार्थी
 2. SHG (स्वयंसहाय्यता गट)
 3. व्याजदर - 6 %
 4. स्वयंसहायत्ता गटासाठी कर्ज दिले जाते
 5. परतफेड : 36 महिन्यात (12 त्रैमासिक हप्ते)

पात्रता

 1. अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा. मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, पारशी, बुध्दीष्ट व जैन समाजाचा समावेश.
 2. अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
 3. बचतगटातील अध्यक्ष व सचिव साक्षर असणे गरजेचे आहे.
 4. वयोमर्यादा किमान 18 ते 60 वर्ष
 5. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
 6. शहरी भागासाठी - रु.1,03,000/- पेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी -रु.81,000/- पेक्षा कमी.

सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे -

 1. विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक सांक्षाकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती
 2. अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
 3. प्रत्येक सभासदाचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा
  (आधारकार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक (Passport) /बँकेचे पासबुक/ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही एक)
 4. सर्व सभासदांचे ओळखपत्र: अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे (आधारकार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक (Passport) /बँकेचे पासबुक/ड्रायव्हिंग लायसन्स/ पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही एक)
 5. 1)सर्व सभासदांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र :
  कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार/तलाठी यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/ शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास फॉर्म नं.16 .
 6. विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र - अध्यक्ष यांचे सविस्तर परिचयपत्र व बचत गटाच्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख.
 7. सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बॅकेचे/वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे /वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मूळ प्रतीतील शपथपत्र.
 8. बचत गटाच्या बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स
 9. मागील 6 महिन्याच्या बचत गटाच्या इतिवृत्ताची छायांकित प्रत.
 10. बचत गटातील सदस्यांच्या नावाची यादी (वय, जात व करावयाचा व्यवसाय)
 11. बचत गट प्रमुखाचा थोडक्यात परिचय
 12. बचत गटाच्या मागील दोन/तीन वर्षाच्या आर्थिक व्यवहाराचा जमाखर्चाचा तपशील.
 13. विविध शासकीय विभागाकडून बचत गटास मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची माहिती.
 14. बचत गटातील कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या सभासदांच्या जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले प्राधिकृत सक्षम अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी.
 15. बचत गटातील सभासदांचे रंगीत फोटो.
नोट:- दारिद्रय रेषेखालील उमेदवारासंनी दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.