संपर्क अल्पसंख्याक विकास विभाग भारत सरकार

अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना अनुदान

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

योजनाविषयीचा शासन निर्णय

नेहमीचे प्रश्न

लाभार्थींची माहिती जाणण्यासाठी खालील दस्तवेजांवर क्लिक करा