आय डी एम आय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार )

मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार यांची ही योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागांतर्गत अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय पुणे यांचे मार्फत राबविण्यात येते.

अधिक माहितीसाठी कृपया.संकेत स्थळासाठी इथे क्लिक करावे